contratype | antonieme typografie | typobeelden

Al een tijd werk ik aan wat ik tot voor kort “typobeeldjes” noemde: Driedimensionale typografisch beelden die de verbinding tussen twee tegengestelde begrippen laten zien. Tegengestelde begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees verder contratype | antonieme typografie | typobeelden